Coordinadora d'Entitats Balearistes
No és només altre weblog de WordPress.com

CONVOCATORIA 30 DESEMBRE DE 2009, 19:30, Lloc: S’Almudaina


 

C.E.B.

CONVOCATÒRIA

 

SA COORDINADORA D’ENTIDATS BALEARISTES (C.E.B.)…

farta de ses magnífIques, arbitràries o nepotistes prebèndes Institucionals oferides i entregades amb una inusual obsequiositat a una “Obra Cultural” que fa malbé dites subvencions, dedicant gran part d’elles a nodrir a grupuscles pancatalanistes i s’esforça en dur-mos en vaixell des de Catalunya elements subversius assimilables als activistes de sa llastimosa “Kale Borroka”, elements forans absolutament anticonstitucionalistes que se presenten cada any a Mallorca amb motiu de fer renou i per pasar sa Nit-Vella “a les illes”, peró per damunt de tot, per tal de fer grosa i per desvirtuar amb “senyeres estelades” s’anomenada “Festa de L’Estandard”, conmemoració d’una fita per sa qual, aquest sector absolutament minoritari dins el sentir des Poble Balear, considera i celebra (a més d’obviar, amb greu falta ètica, altres consideracions de magna importància) sa nostra “gloriosa” entrada en es presumptes “Països Catalans”…

 …CONVOCA, EN NOM DE SA DIGNIFICACIÓ DES POBLE BALEAR, per primera vegada els ciutadans als voltants de s’Alumdaina de Ciutat (amb La Seu com rerafons), es proper Dimecres 30 de Desembre a les 19:30 hrs, EN MEMÒRIA DETS ASSASSINATS en nom d’aquell Deu catòlic d’aleshores, i en favor de sa Dignificació de S’IDENTITAT PRIVATIVA BALEAR, QUE (en conseqüència amb tots ets estudis dets historiadors neutrals) NI ACABA NI COMENÇA AMB SA DOMINACIÓ SARRAÏNA, PERÓ QUE EN VIRTUT DES VIOLENT ESDEVENIMENT, CONSIDERAM REPRESENTATIU DE TOTS ES SUBSTRACTES CULTURALS ANTERIORS I QUE FORMEN PART CONSTITUTIVA I INALIENABLE DE SA NOSTRA IDENTITAT PRÒPIA I INTRASFERIBLE.

TROBAM DIGNE HONORAR S’ESTANDARD (PES QUAL RE-ENTRAM AL MON OCCIDENTAL) EN ES TERMES EXPOSATS.

CIUDADANOS DE MALLORCA DE TODAS LAS CONDICIONES: ESTAÍS INVITADOS A LA CONCENTRACIÓN CÍVICA EN LOS JARDINES DE LA ALMUDAINA, PALMA, EL PRÓXIMO 3O DE DICIEMBRE A LAS 19:30 PARA EL HOMENAGE A NUESTRA RE-ENTRADA EN EL MUNDO CRISTIANO Y OCCIDENTAL, PERO TAMBIÉN A LAS VÍCTIMAS QUE EL EXPEDITIVO PRINCIPIO DE DICHA HISTÓRICA ENTRADA CONLLEVÓ: LA POCO CATÓLICA MATANZA DE MUCHOS DE LOS ENTONCES NATURALES DE NUESTRA TIERRA EN 1229. PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA CULTURA PRIVATIVA BALEAR, PARA LA CONCORDIA Y LA RECUPERACIÓN DE ESTA TRADICIÓN MEDIEVAL QUE ALGUNOS SE EMPEÑAN EN DESNATURALIZAR. OS ESPERAMOS. GRACIAS

 Pes motius expossats, sa web de sa CEB (https://saceb.wordpress.com) se reprodueixen varis estractes d’articles de personalitats molt eminents i nostrades (es prèmis Ramon Don Llull Llorenç Vidal i Don Romàn Piña o s’escriptor i editor -ja mort- Lluís Ripoll) que donen bastanta llum al motiu de sa nostra convocatoria cívica, així com diverses mostres de suport. Sa CEB insisteix en que no se tracta de cap homenatje de caire religiós ni de reivindicar-mos com a hereus del mon sarraï, sino d’un acte de desagravi en consideració a una Història que comença des de l’Auba dels temps i d’una manifestació, que celebrant sa nostra re-entrada al mon Occidental, constitueix una alternativa a sa hiper-polititzada festa de “L’Estandard”, a on darrerament se mos trobàm amb una violència en sa que mos negam a participar. L’any zero de sa nostra història i personalitat no comença al 1.229.

 

@  Article publicat a s’ “Última Hora” a on el Premi Ramon Llull i personatge propost al Nobel de la Pau, D. Llorenç Vidal Vidal, parla sobre:

 El 31 de Decembre i es Genocidi de 1229

29 de Desembre de 1995 “Ultima Hora”  

El 31 de desembre, aniversari de sa conquesta de la ciutat de Palma per Jaume el Conqueridor, té per Mallorca un doble simbolisme. D’una banda sa conmemoració de sa gesta que reincorpora sa nostra Illa al món occidental a través de la Corona d’Aragó, i d’altra es final de s’etapa islàmica des reialme mallorquí. Peró molt s’ha parlat popularment de sa primera significació i massa poc de sa segona, sobretot si consideram que s’història no avança a bots, sinó que és un “totum continuum” -valga s’expressió- que se desplega per evolució progressiva des de s’època pre-talaiòtica fins es nostros dies, en una “executòria històrica almanco cinc vegades mil.lenària de l’espai balear”, com destaca el Dr. Alvaro Santamaría a sa seva recent i documentada obra “Ejecutoria del Reino de Mallorca”. És per això que Abu Yahya, es darrer walí musulmà illenc -relativament autònom i que governava en nom del Califat almohade- esdevé una figura de notable importància en es devenir històric multicultural des poble mallorquí, ja que és per Mallorca i en relació al Rei En Jaume lo mateix que Boabdil -més de dos sigles i mig més tard- serà per Granada i en relació als Reis Catòlics. Es vera que sabem relativament poc de sa seva vida. Sí mos consta, pes “Llibre des Feyts”, sa defensa desesperada que va fer de la Medina Mayurqa, però mos resta conèixer amb exactitud molts d’altres aspectes, com, per exemple, es seu destí posterior, que segons Al-Majzumí, en el seu “Kitab el Mayurqa” o “Kitab Tarikh Mayurqa” (Llibre d’Història de Mallorca) va ser de tortura i mort a mans des conquistadors. Unicament una supina ignorància de sa nostra història nacional pot fer que es mallorquins d’ara ignorem es seu significat, un significat romàntic que he evocat en un romanç * que he fet ple de resons -més o manco llunyans- del romancer popular. (*Mes endevant se reprodueix dit romanç)

@ Extr. d’un article a on l’emèrit Dr. Piña Homs parla sobre:  

 El 31 de Decembre i s’Obra Cultural Balear  

7 Gener de 08, “El Mundo – El Día de Baleares”

(…) Mai vaig estat a favor de sa Festa de “Sa Conquesta”. Vaig escriure, fa anys, que era un despropòsit a s’Espanya oberta als valors de sa convivència democràtica, això celebrar sa memòria de sa major massacre de sa nostra història, amb un Jaume I lloant-se, al seu llibre des feits, d’haver aniquilat a més de 20.000 musulmans res més aconseguir entrar a sang i fog a Ciutat de Mallorques (Medina Mayurqa) un 31 de decembre de 1229, lo qual és una afirmació totalment exigerada, ja que es sarrahins no podien ser tants, ni era possible tanta matança en tan poques hores. Sa festa, de tradició mitgeval, ja estava en procés de decadència des des canvis liberals del segle XIX. Sa Nostra progressia, apuntada an es nacionalisme i que no era excessivament il·lustrada, va caure en sa contradicció de celebrar aquella massacre, maldement s’identifiqués amb es nacional-catolicisme franquista, amb tal de enaltir sa nostra entrada a s’història dels Països Catalans. Jo continuaría celebrant s’event, però apel·lant a s’entenimient, a sa recuperació des nostro llegat greco-llatí i cristià, forjador des nostro sistèma de llibertats, sense es recurs a memòries històriques de vencedors ni vençuts, i encara manco, a ses essències d’un catalanisme que només compartiexen uns mils de mallorquins, que tots junts, maldament un poc estrets, caben dins un parell des vagons (forrats d’or) de s’Obra Cultural “Balear” (….)

@  Extr. d’un article del Dr en Història Antoni Màs i Forners:  

 Història d’un pany i una clau , (I llavó venguérem es mallorquins…)

27 Març de 06, “Ad Modum Maioricensim”, de s’autor de “Esclaus i Catalans

“…De jove vaig estodiar sa conquesta de Mallorca, a on se deia que es catalans la havien repoblada. Es pagesos ho resumien, tots convençuts, poc més o manco amb aqueixes paraules, que “això va durar fins que va venir el rei en Jaume, que va treure a defora es moros i llavó venguérem es mallorquins”. Més d’un pic em demanaren d’on era que venguérem. Em fa l’efecte que la meva resposta –de Catalunya— no els feia gaire gràcia. “Potser”, “si tu ho dius deu ésser així”, “no m’ho haguera pensat mai” i qualque sortida remolesta i desconfiada –¿com: “això t’ho han dit a s’escola?”– (…) Es pagesos que jo tractava, no se qüestionaven per res si allò que havia fet el rei en Jaume -“treure a defora es moros”- havia estat bo o xerec. Però sí que pareix que es record que Mallorca havia tengut uns altres amos els inquietava i els creava una certa “mala consciència”; més que res, per allò d’haver pres sa terra als “moros”. I això, a parer meu, és perfectament comprensible, perquè aquella gent s’havia criat en una societat pagesa, a sa qual sa terra era es bé més preuat i es robatori (…) un des crims més detestables (…). De qualque manera es pagesos mallorquins reconeixien els “moros” com a legítims propietaris de la terra…. Històries d’un temps en què la terra ho era tot i en què robar-la era un dels pitjors crims que podria cometre un pagès”.

PD: En Toni Màs és un homo jove. El coneixem. Aixó de rematar s’article diguent que són “Històries d’un temps en que tal i qual” no ha canviat massa des de que va descobrir, en relat autobiogràfic, que es seus païsans pagesos no admitien venir des catalans. Encara romàn sa percepció no tan sols des pagés (ell se considera “foraviler il·lustrat”), sino a tot es poble balear.

 CONTESTES AN AQUEST ARTICLE:

Espigolador. 29/03/2006: Fa un temps vaig ser per Son Forteza de Manacor, varen ser molt amables, i me contaren un caramull d’històries d’aquella possessió impressionant, entre d’altres que als anys 60 hi havia estat un investigador, crec que me digueren malines, fill del president o d’un ministre, que comparagué amb una copia des planol de ses cases tret d’una biblioteca d’un país de l’orient mitjà (Arabia, Egipte o Jordània), afirmant que allò havia estat una madrassa (…)

Amerim. 02/05/2006: Per abundar amb es moros, quan jo era petit tenia sa certesa que per aquella serralada que dibuixava el cel encara hi havia moros amagats, que no els havien fet fora del tot. Amb altres paraules, que es conflicte per la propietat d’aquesta terra encara no havia estat resolt. També me contàren que ses mores encara guardaven ses claus de ca seva per si qualque dia havien de tornar.

Un bon testimoni que fa costat a sa tesis de s’historiador Antoni Màs, de part, paradoxalment, d’un escriptor catalanista que dona fe de s’arrelat i atàvic anticatalanisme din es poble balear:

Ahir vaig conèixer un matrimoni d’una cinquantena d’anys, català, que en fa 22 que treballa a un poblet costaner turistic. Xerrant xerrant, va resultar que teniem uns amics comuns i al cap d’una estona me contaren que des de fa uns anys cap ací i cada vegada més, noten com algunes persones, mallorquines o no, els malmiren, desconfien, els tracten com uns invasors infiltrats que estan fora de lloc. Una mena de rebuig molt subtil”.

DON QUERQUES, Pseudònim d’un tal CRISTÒFOL, escriptor i mestre jubilat (Xat Mallorquí, 17-11-2007)

I una assídua a dit Forum, veïnada de Barcelona, “escriptora” d’un llibre i col·laboradora des diari independentista “Balears”, Conxa Forteza Bruno, ratifica, el 12 d’Agost d’aquest 2009, ses paraules des seu companyó Don Cristofol: “Aixó de catalananistes i mallorquinistes ve de molt enrera…”  Post: http://www.xatmallorqui.com/wowbb/forum6/8774-3.html

 

@ Article d’en “Daniel Terrasa” titulat:

 Abú Yahya, es Mallorquí, i Jaume I, es Foraster

5 de Gener de 2009, des “Blog Paisse en Mallorquí” d’en Daniel Terrassa  

 Cada canvi d´any me veig obligat a embrutar es blanc immaculat des post escrivint sobre sa Festa de l´Estendard, sa commemoració de sa triomfal entrada de Jaume I d’Aragó a Palma (llavors Medina Mayurqa) i s’abús que d’ella fan es meus amics nacionalistes. Aquest any és una excepció.

S´ha de reconèixer que cada any milloren: En aquesta ocasió no va haver vives a ETA, sa qual cosa és d´ agraïr, però sí se van corejar ets habituals crits ofensius marca de la casa cap a Espanya i ets espanyols. Com a novetat importada de Catalunya, destaca sa crema de sa bandera espanyola per part de dos subjectes encaputxats, acció festejada per tota sa tribu per sa seva vistositat i originalitat. També s´ha de dir que ets organitzadors de s’esdeveniment, sabedors des seu reduït nombre a les illes, havien sol·licitat reforços a sa “nau nodriza”, sa Metròpolis, on resideixen “es nostros nous senyors: Catalunya”. Així que es dies previs a aquest aquelarre va desembarcar a Mallorca un nodrit contingent de quisóns catalanistes, sa majoria membres de ses Joventuts d’ ERC, duguent ses seves estelades i ajudant als seus companys de sa sucursal catalanista de Mallorca a fer més renou i omplir una miqueta més es carrer.

Paral·lelament, es partit “Ciutadans” havia organitzat un acte menys sorollós a la plaça Abú Yahya de Palma. ¿Que qui és aquest Abú Yahya?…

 Idó aquest personatge, amagat dins s’història oficial de ses illes, va ser ni més ni manco que es governador almohade, es number one de Mallorca fins que va ser vençut i assessinat pen Jaume I a sa batalla de Porto Pi a l´any 1229. Una vegada presa Medina Mayurqa, s’exèrcit de mercenaris del Conqueridor va passar a degolla a tota la infidel població de sa ciutat (ell mateix se jacta al “Llibre des Feyts”).

És curiós que es mateixos catalanistes, tan progressistes que diuen ser, aquests que retreuen a Espanya sa celebració, a propòsit del 12 d’Octubre, des genocidi dets indígenes americans i que avui s’indignen davant es bombardejos israelians en Gaza, és curiós repeteix, que aquests mateixos s’hagin oblidat que es seus herois també tenen ses mans tacades de sang i que sa seva pàtria, com totes, va ser construïda sobre muntanyes de cadàvers . Sa paradoxa és que n´Abu Yahya i tots es musulmans que van morir en aquella gloriosa conquesta eren es mallorquins autèntics, no així en Jaume I i es seus soldats, que eren FORASTERS. Ja ho va recordar al pregó de fa alguns anys s’escriptor mallorquí Pere Morey, vestit de moro per s’ocasió. Més contradiccions en es discurs d’aquests patriotes-progressistes presumptament laics i tan combatius contra l’Església Catòlica actual: Estan glorificant a un rei que com molts altres monarques medievals, deia lluitar en nom de Déu i la Cristiandat, per lo que “matar musulmans se convertia en un fet lícit, lògic i gloriós”, que contava amb es beneplàcit des bisbe o Papa de torn.

Per “Ciutadans” no hi ha res que celebrar simplement perquè es genocidis no han de celebrar-se. Jo no sóm tan radical com ells, pens que és més assenyat relativitzar aquests fets: És absurd jutjar amb es criteris ètics i morals d’avui lo que varen fer en Jaume I a Mallorca o en Pizarro a Perú, perquè ells pertanyen a altres èpoques. Però ja sabem que si un recerca a s’Història sempre troba es pretextos adequats per justificar es seus objectius. Si hi ha mallorquins que prefereixen ser catalans a espanyols me sembla bé. Però que no me digan que ells són es bons mallorquins i sa resta som es dolents. No hi ha problema, per mi que segueixin organitzant ses seves orgies “patriòtiques”, si és possible sense rompre ni cremar res. I que per favor, a sa resta que mos deixin en pau”.

@ Extr. d’un article de s’Escriptor i Editor Don Lluís Ripoll:  

 Des seu llibre: Primeres Lletres Mallorquines  

“Capitol Madina Mayurqa” (Primeres Lletres mallorquines). Ars Libris, Barcelona, 1971

Sa civilització àrab va deixar un important sediment en es poble mallorquí, des qual conserva una part molt important. Es caràcter mallorquí te traces àrabs; sa seva discutida negligència, sa seva glosada calma, es seus trets fisionómics són àrabs. Moltes de ses costums des mallorquins també ho són: a sa nostra llengo nombroses paraules provenen de l’àrab, ses més evidents són aquelles que comencen per “al”, per “ben” o per “bini”. Ses cançons des pagesos quan executen ses feines propies des cultiu -encara sia amb lletres modernes- són també asombrossament morunes. I així, res més parescut a un moro que un pagés, quan amb ses seves eines conra un camp o se posa a batre a ses eres, o entretén es seu temps, baix l’august sol de s’estiu, de cadències del tot africanes. S’indumentaria, que encara romàn a tot event lúdic o religiós, és també àrab”.

 

@ Extr. d’un article des periodista Antoni Cantarellas:

31 Desembre: Politització d’una fita històrica  

-Escrit a una publicació de “Premsa Forana”-

(…) Voldria homenatgear sa memòria d’aquella pobre gent, en representació de tots aquells mallorquins assessinats. Es nom musulmà des darrer Wali d’Al Mayûrca fou: Sidi Abu Yahya Muhammad ibn Ali ibn Abi Imran at-Tinmalali Valí Al Mayûrqa

I en caràcters arabics: و يحي محمد بن علي

 (…) Ses meves referències, a més des “Llibre d’es Feyts” i tota s’informació de que he estat testimoni amb gairebé 20 anys des titol d’Investigador de s’Arxiu del Regne de Mallorques”, provenen, sobretot, des llibre a on es darrer sarraí compta es relat de sa “Conquesta”: “Kitab Tarikh Mayurqa” (“Llibre d’Història de Mallorca”), trobat a una tenda del Magreb no fà encara 10 anys. En aquest relat, un des darrers sarrains mallorquíns que resistiren al petit califat de sa Serra de Tramuntana -s’autor de sa crónica des vençuts- i que va poder escapar, mos diu, i són aquestes paraules d’un pensament sociològica, filosòfica e històricament, paradigma que fa palesa sa diferència entre un Islam civilitzat i piadós en front d’un cristianisme fonamentalista i avassallador (avui en dia ses coses pareix que s’han invertides, peró aixó no minva sa veritat històrica):

 No existeixex entre l’Islam i el Cristianisme cap antagonisme, i malànima és tot aquell que és renuent a acceptar-lo” (Sg. XIV). Més endevant, després de relatar com en Jaume assassina un fill d’Abu Yahya devant d’ell, i se queda amb una de ses seves filles, s’autor relata tot es suplici des Walí i afirma que es principal instigador de sa crueltat contra es sarrains és el Bisbe de Barcelona (…). Ses principals instigacions contra los diferents Regnes o Dignitats de Balears foren financiades per Barcelona: Sa conquesta al 1229, s’usuparció d’en Pere el Ceremoniós contra el Regnat de Jaume III, i, entre d’altres (hem de recordar s’advertència des “Privilegis de Gaeta”), es recent intent de Conqüesta de part de sa Generalitat de s’autoproclamada -i efirmera- República Catalana al context de sa Guerra Civil (…)

 

 EVOCACIÓ D’ABU YAHYA, DARRER WALI MUSULMÀ DE MALLORCA”

Pe’n Llorenç Vidal

¡Què en serà de ma Mayurqa
quan arribin es cristians,
si ses naus d'Aragó vénen
carregades de soldats,
catalans i aragonesos
i cavallers occitans,
reforçats per mercenaris
des regnes continentals!

¡Què en serà de ma Mayurqa,
que ara és un país de pau
sota s'arc del cel benigne
de la fe des musulmans.

Aquí vivim en concòrdia
es mallorquins vells d'antany
i es mallorquins venguts d'Africa
com un poble de germans,

units en sa tolerància
i creences de l'Islam!

¡Què en serà de ma Mayurqa
ara que ja han arribat
i que assetgen Bab-el-Kòfol:
la volen enderrocar
per entrar dins sa medina
aquests nssara forans!.

Així pensava Abu Yahya,
nostàlgic al seu palau
mirant des de s'Almudaina
el més bell de tots els mars.

PER FAVOR, TENIU EN COMPTA QUE SA CONVOCACIÓ A S’ALMUDAINA REPRESENTA NO TOTA S’ANTERIOR HISTÒRIA A 1.229, SA DES SARRAINS, ES LATÍNS, GREGS, FENÍCIS I SA NOSTRA CULTURA VERTADERAMENT NADIVA, ELS “SAPIENS” QUE ARRIBARREN I DESETLLORAREN SA CULTURA DES TALAIOTS I DESPRÉS DE SES NAVETES, SINÓ TAMBÉ SA POSTERIOR, SA DES NOSTRO REGNE CRISTIÀ PRIVATIU I INDEPENDENT, USSURPAT P’EN PERE EL CEREMONIÓS AMB FINANCIACIÓ CATALANA.

RECORDAU EN LO QUE MOS ESTÀN CONVERTINT SA LEGITIMA FESTA DE L’ESTANDARD, I SI NO HO RECORDAU, AQUÍ PODEU CONSULTAR UN TESTIMONI DEL 2006, QUE CADA ANY VA A PITJOR (AMB SA CONCENTRACIÓ PARAL·LELA, MIRAM D’EVITAR TOTA CONFRONTACIÓ: SA QUE ES RADICALS VENGUTS DES CONTINENT VULGAN COMENÇAR):

http://www.youtube.com/watch?v=6odKbfW6pU0

CIUDADANOS DEL ANTIGUO REINO DE MALLORCA Y TODOS AQUELLOS IBÉRICOS AMANTES A LA VERDADERA HISTORIA DEL REINO DE ARAGÓN Y DEL VECINO REINO DE VALENCIA: ESTAÍS INVITADOS A LA CONCENTRACIÓN CÍVICA EN LOS JARDINES DE LA ALMUDAINA (JUNTO A NUESTRA CATEDRAL), EN PALMA, EL PRÓXIMO 3O DE DICIEMBRE A LAS 19:30 PARA EL HOMENAGE A NUESTRA RE-ENTRADA EN EL MUNDO CRISTIANO Y OCCIDENTAL, PERO TAMBIÉN A LAS VÍCTIMAS QUE EL EXPEDITIVO PRINCIPIO DE DICHA HISTÓRICA ENTRADA CONLLEVÓ: LA POCO CATÓLICA MATANZA DE MUCHOS DE LOS ENTONCES NATURALES DE NUESTRA TIERRA EN 1229. PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA CULTURA PRIVATIVA BALEAR, PARA LA CONCORDIA Y LA RECUPERACIÓN DE ESTA TRADICIÓN MEDIEVAL QUE ALGUNOS SE EMPEÑAN EN DESNATURALIZAR. OS ESPERAMOS. GRACIAS

PRIMERES REACCIONS (A MÉS DE SES QUE FIGUREN A “COMENTARIS”):

– “Poreu comptar amb es testimoni de sa meva sintonía, aprofitant s’artícle que reproduiu, tot i que heu de comprender que declini ser instigador o porta-estandart de s’assumpte. Una aferrada”: Román Piña Homs

(Nota de sa CEB, quedi clar: MAI se va pretendre presentar al Dr Piña com “instigador” ni “porta-Estandard de s’iniciativa”, i se li ha demanat inmediatament escuses per qualsevol mena de equívoc)

“Si tirau cap endevant vos desig un gran èxit. Ben cordialment”. Llorenç Vidal Vidal 

-2ª Comunicació: “(…) Crec que ès necessari que es mallorquins comencem a estudiar i a veure sa nostra història completa, sense manipulacions i en totes ses seves dimensions, des de s’original cultura talaiòtica fins an es nostros dies, com a fonament de sa nostra autoctonia i de sa nostra autonomia insular. I, per això, mir amb simpatia tots es que, des de distintes posicions, defensen una Mallorca fondament mallorquina i, a la vegada, intercultural i tolerant, respectuosa amb sos drets humans i amb una projecció internacional oberta cap an es futur”.“ Llorenç Vidal Vidal 2

Me parece muy bien esta inciativa. Un abrazo”:
Román Piña Valls

http://miszelani.wordpress.com/convocatoria-c-e-b-pel-30-desembre-780-anys-motius-pes-meu-suport/

Antoni Cantarellas, Periodista

 @ Don Román Piña Homs és Catedràtic Emèrit en Història del Dret del Regne d’Aragó, Premi Ramon Llull, Creu d’Alfonç X el Savi, membre de sa Reial Acadèmia de s’Història d’Espanya, així com de s’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, President de sa d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics de Mallorca, i Magister de sa Maioricencis Schola Lullistica.

@ Don Llorenç Vidal vidal és, entre d’altres mèrits, també Premi Ramon Llull, Medalla de n’Alfonç X el Savi, de les Belles Arts, consagrat Poeta, conegudissim Pacifista i Menció d’Honor de s’Unesco.

@ Don Román Piña Valls és Filòleg en filologia classica, escriptor, editor, professor i periodista, Premi “Cuitat de Palma – Camilo Jose Cela” entre d’altres premis.

 

 Mos veim el 30 !!

Anuncis

17 Respostes to “CONVOCATORIA 30 DESEMBRE DE 2009, 19:30, Lloc: S’Almudaina”

 1. ENHORABONÍSIMA PER S’INICIATIVA. AL DARRER HOMENATGE DE L’ESTANDARD, MIRANT DE POSAR PAU ENTRE “TRIBARRATS” I “ESTELATS” (S’HOMENATGE HA PERDUT TOTA SIGNIFICACIÓ), VAIG REBRE UN COP DE FUSTA PER PART D’UNA SENYERA INDEPENDENTISTA. AQUELL JOVE NO PARLAVA MALLORQUÍ, SINÓ UN CATALÀ MOLT FI I MOLT METROPOLITÀ.

  M’HE FIXAT QUE HEU PENJAT AQUESTA CONVOCATORIA, A SA QUE NO FALTARÉ (NO VULL MES GARROTADES) EL MATEIX DIA DE S’ANIVERSARI D’EN RAMON LLULL DE MALLORQUES. ¡ESTAU EN TOT!

  FINS D’AQUI UN MES.
  Nicolau Font

 2. Gracies tant a tu com a tots es que mos han encoretjat per dur aixó a terme. Parles d’en Llull: es Logo de sa C.E.B. compón, amb es dos primers acrónims, es simbol del Mestre il·luminat. Sa lluna corresponent al llinatge Llull, i una creu difuminada que se completa amb s’ “E”, d’ Entidats”.
  Mos veim prest. I tranquil, allà no hi haurà trui, allà estarà sa vertadera intel·lectualitat balear, no massa donada a sa violència.
  Salut.
  Portaveu de sa C.E.B.

 3. HOLA!!!!!, TENIM GANES DE CELEBRAR SA NITVELLA AMB UNA BONA EXPERIENCIA I SATISFACCIÓ RECENT. BRUFAREM PER VOLTROS, I PER QUE EL 2010 SIGA S’ANY DE SA RECONQUESTA DE LO NOSTRO.

 4. Si pere, ho podrem brufar en acabar aquest final del 2009, 780 Aniversari de sa Conquesta, amb tot lo que va significar sa conquesta: Lo bó, que és molt, i lo dolent, que no hem d’oblidar.

 5. MOLTA DE SORT PER AQUESTA INICIATIVA. JO HI SERÉ.
  I ENHORABONA PER AQUEST ARTICLE TAN BEN DOCUMENTAT. SOU UN ATXES. I COM DIU ES GENUÏ CRID DE GUERRA MALLORQUÍ: ¡ENDEVANT SES ATXES!
  FINS PREST.
  AGUR.
  Ferràn

 6. JA ERA HORA QUE QUALCÚ GAFÀS ES MANDO I LI LLEVÀS A SA PUTA O.C.B., QUE ÉS MÉS CATALANISTA QUE EN CAROD ROVIRA.

 7. Perdó, havia escrit es missatge a un altre article. Deia així:

  Enhorabona amics, que s’iniciativa vagi envant, crec que ja és hora moure un poc de renou (cartelería, comunicats de prensa, etc). Encara hi ha molt poca gent enterada, tot i ja funciona es “veu a veu”.

 8. ¡ENDEVANT SES ATXES!: JO EN DURÉ DUES, PERQUÈ NOMÉS TENC DOS BRAÇOS. NO AMOLLEU, TIRAU ENDEVANT. ES CIUTADANS ESTÀN AMB VOLTROS. MASSA SEGLES DE MENTIDES I FABULACIONS. HEM DE DIR ¡PROU!, ¡ARRUIX!

 9. Estic molt sadisfeta per aquesta convocatoria, que fa justicia an es nostro sentir com a poble, i no a sa influència importada des de fonts, directes o indirectes (JREC, OCB, PSM, Maulets, etc) de “La Generalitat de Catalunya”.
  Jo hi seré.

 10. Muy buena idea, ¡ya está bien de manipular las cosas!

 11. Gracias Regina y Kika: Nos proponemos precísamente esto, el evitar la manipulación de la Historia. Por ello convocamos una manifestación absolútamente cívica en lugar alternativo para que conste en acta.
  En el lugar habitual, seguramente habrá violencia, “cambio de opiniones”. Nosotros queremos protestar sin enfrentarnos a los radicales. Esperamos veros allí con todas vuestras amistades.
  Atentament:
  Administrador de sa pàgina de sa C.E.B.

 12. A ver si conseguimos que venga bastante gente que tenga ganas de mallorquinizar la fiesta de nuevo y no en lo que se ha convertido actualmente, una “fiesta” donde los radicales campan a sus anchas, donde se exhiben banderas ajenas a Baleares (la “estelada”), hay insultos, escupitajos, amenazas de agresión y quemas de banderas.
  Lo convocado en s’Almudaina es una fiesta pacífica y reconciliadora entre la Mallorca pre y post 1229, en homenaje a nuestra milenaria historia.
  Tomás.

 13. Meam si feim penya i donam una lliçó an es promotors de tot quan de catalanisme existeix a Balears: S’Obra Culural Balear.
  Tots a s’Almudaina!!!

 14. S’han avisat a ses forces de l’ordre perquè tenguem sa garantia de tenir sa festa en pau. Cap radical gosarà a aproparse a s’Almudaina, que és es Palau que corona sa nostra santa Bandera.

 15. Des d’ací vull DENUNCIAR sa cagalera des mallorquins que no varen assistir ahir a sa vostra convocatòria, i jo vaig esser es primer en no anar-hi. “Millor dit”, en arribar, vaig voure es 2 estendarts de tribarrades i en voure que éreu 6 persones, me va venir tal diarrea, tal cagalera, tals nàusees, que vaig girar-me i tornar-me a ca meva.
  Mallorquins, feis oi; sou uns cagats que no teniu valor per defensar res de res. Ahir, 6 persones varen perdre es seu temps defensant una festa diferenta, 6, sí, 6!!!! I ets altres? Segur que molts d’ells a ca seva fotent-se de tot, o molts segur que digueren “sí, jo vendré” i tots, casualment, tenien coses que fer a darrera hora i decidiren no venir.
  Després, si entram dins es Països Catalans, no vos queixeu, mallorquins cagats, no teniu dret a res. Jo tampoc me queixaré, ahir, enlloc de defensar es 6 valents, jo també vaig tenir cagalera i me’n vaig tornar a ca meva.

 16. Visitant, gráciees per col·laborar. Crec que has esrit es teu parer, a més d’aquí (que és on corrrespón), al manco an s 2 enllaços més comromesos amb sa CEB.
  Tens tanta raó com es simbolisme que entranya aquell dibuix dess Ying-i-e-Yang.
  A sa “Cronica des Feyts” se diu com va anar la cosa, peró tal vegada no se diu aixó (sonaria a escusa, peró és sa reial veritat):
  A més que va haver gent que va venir massaa prest i d’altra que va venir massa tard (i d’altres que varen anar a s’Almudaina per sa part d’adalt, i no enfront als “Jardins del REi””, es coordinador de sa CEB va haver de parlamentar amb sa Policia Nacional per presentar-se, acreditar-se i donar-lis ses gràcies per esser allà.
  Mentres dues persones guardaven es nostros Estandarts, sa congregació de sa CEB aguardava just al Bar d’en front per fer una “xucla” i brufant pel Regne, mentres esperaven meam si venia més gent.
  Tu degueres passar en aquest moment. Sa coordinació no fou perfecta, pero no tots es convocats tampoc estàren a s’altura. Finalment, ja fuits ets independentistes des Born (amb noltros havia al·lots i no voliem de cap manera sa possibilitat de que sa gentussa violènta vengués a per noltros), mos concentrarem allà a on vàres veure ets estadandarts i se va fer una foto des nucli organitzador. Fotos generals i fotos des qui arribaren a mises dites, un parell de motoristes que al manco tengueren sa dignitat de fer voltes per tota Palma amb s’Estandard balear (el preferiren per damunt de s’aragonés).
  I sobre es menfotisme, lletgeix an en Cantarellas i an el Llorenç Vidal (Prémi Ramon Llull). Segons sa meva opinió, tu també t’en vares fotre, per desconeixement. Si haguessis parlat amb qualcuna de ses persones que mos guardaven ets Estandarts, podries haver vengut a brufar amb noltros i haguessis sortit a sa foto. Un altre any serà.
  Gràacies per opinar.

 17. Perfecte, ahir es diari mostrava una manifestació de ses Joventuts d’ERC i alló si era patètic. Tenguent financiació de Catalunya, només eren quatre o com a màxim 5 hippis agontant una pancarta. Ho jur. Anau a s’hemeroteca. Era es diari d’ahir (no m’enrecord si s’Ultima Hora o si es “Diario de Mallorca”). Varen ser engegats des Govern i es gran “kefe” Lladó (“Kefe”, igual que “Barko de Rekilla) ha d’anar als jutjats.
  Si aquesta CEB no ha fet més que començar i no te cap ni un pressupost ni subvenció, massa han lograt per ara.
  Amb dobers jo aconseguiría una concentració massiva de gent vestida d’astronauta: És lo que fa sa milionaria i catalanista OCB.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: