Coordinadora d'Entitats Balearistes
No és només altre weblog de WordPress.com

VISITIES DE CORTESIA. AVUI, “SA COMPANYIA”: Recreació Mitjeval del Regne de Mallorques


 

 

INFORME DES NOSTROS EMISSARIS SOBRE SA FEINA DES NOSTRO CAVALLER TEMERÀRI, PERÓ DIPLOMÀTIC, SR DE MONCADAS:

Subtil Explicació, que se trasllada a sa CEB per donar constància “des Feyts”:

1.- Part de “Sa Companyía” amb sa generosa oferta de convidada al “cavaller negre”, Sr de Moncadas, emissari i dipolomatic de sa CEB, vora un arquer millor que n’Ulises i un Capità, al manco, tan bó com fou es nostro Capità Barceló.

2 i 3.- Es “Cavaller negre amb es seus animalons de cetrería”. En realitat no surt il·lustració des falcó, peró és mussol li és més útil perque te uns ulls i un sentit auditiu tan gros, que és es seu principal col·laborador en ses tasques d’espionatge. A més, lo que no convé comunicar per internet i altres medis, ell (nom “Olivó” i s’altre “Princesa” -Il·lustracions 2 i 3-) li fa arribar ples cels oscurs, a sa nit fosca.

4.- “Sa Companyia” va tenir a be fer unes fotografies des seu convidat. Sr de Moncadas, amb aire règi, a lo més alt des Castell de Cap de Pera.

5.- Preparat per una lutxa amb un invassor català, i rerafons, observat amb simpatía per una donzella de gran llinatge a la qual es Cavaller Negre va oferir unes flors, encomenant sa seva victoria a dita donzella.

6.- Testimoni d’un vigilant que està per damunt de sa CEB i de “Sa Companyia”. Només sabem que se fa dir “Es Moix a s’Ombra”, “vigilant de Les Mallorques”, i que pareix esser es Gran Mestre foner de totes ses falànges foneres balears.

7.- Es “Capità Bauzà”, d’indubitable linatge, somreint a s’enemic perqué arriben es reforços de la casa “Mallorca-Foix”, que només amb sa seva presencia espànten a s’enemic i queden amb aquell a decepció de no haver tengut ocasió de desenvainar ses espases.

8.- “Ubi Lex Non Vincit, Vincat Justitia”, legenda des Cavaller Negre: “Allà on sa lleis siga incapaç d’imposar-se, sempre hi haurà qualcú que ho remediarà impartint sa Justicia”.

“Harry es Brut”, amb sa seva Magnum 44, és un bon exemple.

CONCLUSIÓ PRELIMINAR: “SA COMPANYIA” ÉS MOLT MÉS QUE UN GRUP LÚDIC FEEL A REGNE: SE VA COMPROVAR UNA SÈRIE DE COSES. PER PRIMERA, ALGUNS D’ELLS PROVENEN DE NOBLE LLINATGE QUE FA HONOR A LES MALLORQUES, PER SEGONA, SE TRACTA EN TOTA CERTEÇA DE QUE SÓN ASSIMILABLES A UNA ASSOCIACIÓ CULTURAL DE CAIRE ACADÈMIC (SABEN TOT SOBRE EL REGNE PRIVATIU), TERCERA, SA PÀTRIA POT ESTAR MÉS TRANQUILA PERUQÈ COMPTAM AMB MÉS DEFENSORS, I QUARTA: FORMEN UN FORMIDABLE GRUP, PROFESIONAL, AMICS DE SA CAUSA TRIBARRADA, HETEROGÈNI (ENTRE ELLS HI HA GENT QUE PROVÉ DE SES TERRES CONTINENTALS) I CARACTERITZEN A LA PERFECCIÓ LO QUE HAURIA D’ESSER UNA ENTDAT BALEARISTA. SA NOSTRA ENHORABONA A SA “COMPANYIA”, QUE SI ADMET NOUS CAVALLERS, SE FERÀ GROSA I MÉS GROSA.

 

Anuncis

11 Respostes to “VISITIES DE CORTESIA. AVUI, “SA COMPANYIA”: Recreació Mitjeval del Regne de Mallorques”

 1. Enhorabona per aquest intent tan lloable de recrear es Reialme del Regne, que encara és vigent amb aquesta dignitat, si bé no amb ses atribucions d’un Regne sobirà.
  M’han contat que, a part de voltros, hi ha més grups feels al Regne Privatiu, i que voltros en concret, li donau una dimensió acadèmica, amb converses i col·loquis sobre sa nostra història.
  I enhorabona al Sr de Moncadas de sa CEB (més que cristià, pareix en Saladino, un noble sarraï), que ha fet magnífica feina.

 2. Vàrem decidir enviar en Toni perquè, a més de coneixer s’història del Regne, representa al mallorquí tipo -¿raça en perill d’extinció?-: sa seva pericia ¡amb s’espasa, sa passetja o s’arc, juntament amb ses seves aptituts diplomàtiques, que venen reforçades per sa condició d’universitaris de tota sa nova generació balearista, sa seva herència genètica grega, llatina, motzarab, muladí, occitana, eslava, i tal vegada des foners talaiotics que foren es reals natius del que seria Regne de Mallorques, era una bona referència.
  També és vera que un altre magnific emissari de sa CEB, en Tomàs Ribot (ell a més, te certificada una bona porció de sang ària), licenciat en Dret, Director d’un grup de gent (ses coses intimes millor mitg callar-les), gran coneixedor de s’època mitjeval i antic alumne d’esgrima, se trobaba amb grip i li va cedir es puesto a n’en Toni. Una vegada vistes ses fotos, en Tomàs està com a loco per acudir a altre fita de sa companyía, i des d’aqui els saluda i felicita.

 3. No som digne d’entrar a s’Ordre del Regne fins que es Comandant – Capità Bauçà me toqui, en estar acotat, amb sa seva espasa a ses espatlles.
  Esper noticies per gaudir d’estar a ses vostres ordres.

  Sr de Moncadas, Cavaller Negre.

 4. Me pareix formidable recrear es temps del Regne. Ho fan a sa majoria de nacions que han estat Regnes (per lo tant, a Catalunya no poden). Veig que no només se tracta de quatre amiguets que se desfrassen i fan com a lluitar, sino d’un grup cultural que se reuneix setmanalment a cert celler de Ciutat per discutir sobre història i que participen en mercats mitjevals i tot tipo d’events.
  A més, si tornen es catalans, ja contam amb vàries espases per defensar-mos. A jo m’agradaria entrar en aquesta cofradía. Teng una espasa damunt sa ximenea, i crec que és bona.

 5. Tothom es benvingut ,los eventos son anunciados en el feisbuc de la compañia. Toni ,nos tornam creua per se red sense toparnos, te enviad una invitacio pes proxim event.

 6. Gràcies Capità Bauçà, pero demà mateix surt d’expedició fora nostra pàtria. M’heu d’excusar, pero la Cristiandat reclama sa meva espasa anomenada “Na guanyadora”. Estaré defora uns 20 dies (se tracta d’una expedició per rescatar homos i donzelles a Terra Santa: jo m’he demanat encarregar-me de ses donzellas, pus que són més débils avant s’atac de malnascuts). Així se forja sa meva glória, que vos donarà honra a voltros en quan torni i siau tan temeraris com s’altre vegada, de tornar a provar sa meva força amb na “Guanyadora”. Salut amics, esper tornar d’una peça.

 7. “Na Guanyadora”, un nom guapo per una espasa. Me recorda “La Tizona” del Cid.
  És fantàstic que hagi grups com aquest. Formen part de sa nostra cultura i fan sebre a molts d’indocumentats que hem estat Regne. És injust que encara se parli del Regne de València i no del de Mallorques, ja que aquell va perteneixer sempre a Aragó, i es nostro fou independent.

 8. Estic d’acord, tenen sa meva simpatia tots aquells que treballen per recuperar sa nostra dignitat i memòria histórica. Aquest grup ho fa d’una manera molt original.

 9. Sr de Moncadas, no gosaria posar en dubta vostra fe i feeltat católica, peró si es ver que vos sembalau a aquell gran estratega que va gonyar Jerusalem als creuats: es moro Saladino.

  Perdonau sa comparança.
  Ja diven es forasters que “toda comparación es odiosa”

 10. Jo pens que tota comparança amb un personage històric d’honor no és cap cosa enverinada, sinó que lloa a aquell que la reb. I és vera, el Sr de Moncadas té un aire moro.

 11. Salut germans. Arrib d’unes cuites a terres de Jersusalem, més nefrat que mula vella. Es menescal estodia si compondre o si sacrificar mon caval “Corrlomón” i es meu ferrer està treballant per tornar a deixar ben polida sa meva espasa “Na Guanyadora”. Sa veritat és que vaig rebre de tots costats: D’es xuetes i d’es palestins. Lamentablement ells no poden donar testimoni de ses ventures de “na guanyadora” i d’aquest servidor de Cristo, perqué mercé a ambdós, es testimonis ja no perteneixen a aquest mon, sino al paradís de Yavhé i al d’ Alhà.
  Dic aixó essencialment pel coneixement del Capità Bauçà, perquè sàpiga que som tornat, que pec diariament glopada a n’es xerop d’en Fierabràs (que tot ho cura), perquè sàpiga que som tornat al Regne de Mallorques, i per fer-li sebre que esper que el meu Sr, valedor i mecenes, d’ascendència Moncadas com jo, estiga en disposició de recuperar-se econónomicament (del gran mal que està fent el “valido” del Rei, Compte de Sabater, que arruina les Espanyes i les desprestigia als ulls de tota la cristiantat) me puga facilitar altre armadura, pus que en es retorn, vaig ser assaltat per 1000 turcs, despuiat des meus dobers i, lo que me sap més greu, del Sant Grial.
  Vaig arribar a Mallorques en calçons blancs, peró poguent haver recuperat a “Corrlomón” i a na “Guanyadora”.
  Només ho dic per posar-me altre vegada a les ordres de “sa companyía”.
  A part d’haver enviat es meu falcó “maipercalada” amb aquest missatge, he solicitat a es meu escribà que faci cópia de dita misiva, ja que és sabut que es falcons, a l’igual que els cavallers itinerants, se poden veure amb malensorts.
  Des del meu homil habitatge, a 9 d’Abril de l’any del Senyor MMX.
  Que Déu vos guard per molts d’anys.

  Sr de Moncadas, “Es Cavaller Negre”, membre de sa Noblesa de l’etern Regne de Mallorques.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: