Coordinadora d'Entitats Balearistes
No és només altre weblog de WordPress.com

nov.
27

 

 

INFORME DES NOSTROS EMISSARIS SOBRE SA FEINA DES NOSTRO CAVALLER TEMERÀRI, PERÓ DIPLOMÀTIC, SR DE MONCADAS:

Subtil Explicació, que se trasllada a sa CEB per donar constància “des Feyts”:

1.- Part de “Sa Companyía” amb sa generosa oferta de convidada al “cavaller negre”, Sr de Moncadas, emissari i dipolomatic de sa CEB, vora un arquer millor que n’Ulises i un Capità, al manco, tan bó com fou es nostro Capità Barceló.

2 i 3.- Es “Cavaller negre amb es seus animalons de cetrería”. En realitat no surt il·lustració des falcó, peró és mussol li és més útil perque te uns ulls i un sentit auditiu tan gros, que és es seu principal col·laborador en ses tasques d’espionatge. A més, lo que no convé comunicar per internet i altres medis, ell (nom “Olivó” i s’altre “Princesa” -Il·lustracions 2 i 3-) li fa arribar ples cels oscurs, a sa nit fosca.

4.- “Sa Companyia” va tenir a be fer unes fotografies des seu convidat. Sr de Moncadas, amb aire règi, a lo més alt des Castell de Cap de Pera.

5.- Preparat per una lutxa amb un invassor català, i rerafons, observat amb simpatía per una donzella de gran llinatge a la qual es Cavaller Negre va oferir unes flors, encomenant sa seva victoria a dita donzella.

6.- Testimoni d’un vigilant que està per damunt de sa CEB i de “Sa Companyia”. Només sabem que se fa dir “Es Moix a s’Ombra”, “vigilant de Les Mallorques”, i que pareix esser es Gran Mestre foner de totes ses falànges foneres balears.

7.- Es “Capità Bauzà”, d’indubitable linatge, somreint a s’enemic perqué arriben es reforços de la casa “Mallorca-Foix”, que només amb sa seva presencia espànten a s’enemic i queden amb aquell a decepció de no haver tengut ocasió de desenvainar ses espases.

8.- “Ubi Lex Non Vincit, Vincat Justitia”, legenda des Cavaller Negre: “Allà on sa lleis siga incapaç d’imposar-se, sempre hi haurà qualcú que ho remediarà impartint sa Justicia”.

“Harry es Brut”, amb sa seva Magnum 44, és un bon exemple.

CONCLUSIÓ PRELIMINAR: “SA COMPANYIA” ÉS MOLT MÉS QUE UN GRUP LÚDIC FEEL A REGNE: SE VA COMPROVAR UNA SÈRIE DE COSES. PER PRIMERA, ALGUNS D’ELLS PROVENEN DE NOBLE LLINATGE QUE FA HONOR A LES MALLORQUES, PER SEGONA, SE TRACTA EN TOTA CERTEÇA DE QUE SÓN ASSIMILABLES A UNA ASSOCIACIÓ CULTURAL DE CAIRE ACADÈMIC (SABEN TOT SOBRE EL REGNE PRIVATIU), TERCERA, SA PÀTRIA POT ESTAR MÉS TRANQUILA PERUQÈ COMPTAM AMB MÉS DEFENSORS, I QUARTA: FORMEN UN FORMIDABLE GRUP, PROFESIONAL, AMICS DE SA CAUSA TRIBARRADA, HETEROGÈNI (ENTRE ELLS HI HA GENT QUE PROVÉ DE SES TERRES CONTINENTALS) I CARACTERITZEN A LA PERFECCIÓ LO QUE HAURIA D’ESSER UNA ENTDAT BALEARISTA. SA NOSTRA ENHORABONA A SA “COMPANYIA”, QUE SI ADMET NOUS CAVALLERS, SE FERÀ GROSA I MÉS GROSA.

 

Anuncis
nov.
09

BENVINGUTS ALS BENVOLGUTS. AQUEST ÉS ES PUESTO WEB DE SA COORDINADORA D’ENTIDATS BALEARISTES. Com diu, per protocol i omissió d’altre missatje més avinent o més informatiu, per ara només vos direm lo que diu aquesta dita fòrmula: HOLA A TOTHOM, BENARRIBAT EL MON SENCER. Semper Fidelis.

Prest tendreu noticies nostres (pàgina en Construcció).

Ahur.

 

Hem d’estar contents!!!!!, Hem rebut, des d’una Societat Lul·lista, aquesta imatge de suport a sa nostra pàgina Web:

Simbol Ramon Llull, Clastre de Sant Francesc, Ciutat..

El Bon Mestre il·luminat, Ramon Llull de Mallorques, mostra una bandera del Regne, i només una, en totes ses seves institucions, obres i inclús a sa seva sagrada sepultura de Sant Francesc.